ELIT Polska

Promocja PHILIPS

 

Kupuj produkty Philips i odbierz nagrodę*

 

Zrób zakupy produktów Philips
za 1000 PLN/netto** i odbierz
kurtkę z logo Philips
 
* Promocja trwa od 21 października do wyczerpania zapasów.
** Zakup za kwotę 1000 zł odnosi się do sumy wszystkich zakupów produktów Philips dokonanych w czasie trwania promocji. Zakup ten nie musi być dokonany jednorazowo. Sumuj i kumuluj wszystkie zakupy produktów Philips, aby otrzymać nagrodę. Promocja będzie rozliczana w cyklach miesięcznych.

Pliki do pobrania

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies