Szkolenia

Podstawy diagnostyki układów elektrycznych

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki
 • Napięcie, prąd, rezystancja, indukcyjność, pojemność, reaktancja, impedancja
 • Źródła napięcia, prąd stały DC, prąd zmienny AC
 • Oddziaływania prądu elektrycznego
 • Przepisy bezpieczeństwa
 1. Schematy połączeń elektrycznych
 • Symbole
 • Oznaczenia zacisków,
 • Schematy ideowe,
 • Schematy połączeniowe,
 • Obwody elektryczne,
 • Rodzaje zestyków,
 • Praca na schematach elektrycznych, posługiwanie się symbolami graficznymi.
 1. Posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi
 • Rodzaje mierników (analogowe, cyfrowe)
 • Oznaczenia multimetrów
 • Zakresy pomiarowe
 • Pomiar pośredni i bezpośredni
 • Błędy pomiarowe
 1. Elektrotechnika
 • Prawa obwodów elektrycznych
 • Straty energii, moc, rezystywność
 • Połączenia (szeregowe, równoległe, mieszane) odbiorników elektrycznych
 • Pasywne elementy obwodów ( Rezystory PTC/NTC, kondensatory, cewki,)
 • Indukcja elektromagnetyczna (transformator, silniki elektryczne prądu stałego, silniki prądu zmiennego, sterowanie silników 3-fazowych, prądnice)
 • Zjawisko Halla
 1. Elementy elektroniki
 • Półprzewodniki (dioda, dioda zenera, fotorezystor, tranzystor PNP/NPN, stabilizator napięcia)
 • Dzielniki napięcia
 • Układy logiczne
 • Układy cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe
 • Sygnały o zmiennym współczynniku wypełnienia
 • Systemy binarne
 1. Układy sterowania i regulacji
 • Obwody regulacji
 • Łańcuchy sterowania
 • Układy regulacji otwarte i zamknięte - przykłady zastosowania w elektronice samochodowej.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Przedstawiciele Handlowi Elit Polska.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies