Szkolenia

Montaż i regulacja systemów sekwencyjnego wtrysku gazu – szkolenie podstawowe

Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią nt. szkoleń z instalacji gazowych.
Szkolenie trwa 3 dni. Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest gotowy do montażu instalacji gazowych.
 
Plan szkolenia:
 
Dzień 1
 
 1. Właściwości gazu płynnego LPG jako paliwa.
 2. Przegląd generacji instalacji gazowych.
 3. Przepisy dotyczące zabudowy instalacji LPG w samochodach – omówienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04.05.2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.12.2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
 4. Przygotowanie do montażu instalacji w samochodzie
  1. Wyposażenie warsztatu
  2. Kontrola samochodu przed montażem
 5. Budowa i działanie poszczególnych podzespołów sekwencyjnego systemu wtrysku gazu LPG, zasady właściwej kompletacji do samochodu, zasady montażu, obsługa eksploatacyjna, diagnostyka i naprawa.
  1. Zbiorniki.
  2. Wielozawory.
  3. Końcówki tankowania.
  4. Przewody miedziane, kompozytowe i elastyczne (gumowe).
  5. Reduktory-parowniki.
  6. Elektrozawory.
  7. Wtryskiwacze.
  8. Filtry.
  9. Osprzęt dodatkowy (zewnętrzne emulatory, wzmacniacze sygnału itp.) 
 
 
Dzień 2
 
 1. Montaż systemu sekwencyjnego wtrysku gazu w samochodzie.
 
 
 Dzień 3
 
 1. Zapoznanie z oprogramowaniem sterującym pracą systemu.
  1. Omówienie poszczególnych funkcji centrali sterującej i oprogramowania.
  2. Konfiguracja centrali sterującej.
  3. Uruchomienie systemu i autokalibracja.
 2. Regulacja systemu w warunkach drogowych.

 

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Przedstawiciele Handlowi Elit Polska.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies