Szkolenia

Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV

 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
  1. Wiadomości ogólne
   1. Warunki środowiskowe
   2. Stopnie ochrony obudów
   3. Klasy ochronności urządzeń
   4. Napięcia i układy sieciowe
   5. Oznaczenie przewodów i zacisków
   6. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  2. Rodzaje ochron przeciw porażeniowych
   1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
   2. Ochrona przed dotykiem pośrednim
   3. Przewody ochronne, ochronno-neutralne i wyrównawcze
   4. Uziomy i przewody uziemiające
 2. Budowa nowoczesnych instalacji elektrycznych
  1. Osprzęt kablowy
  2. Oznaczenie linii kablowych
  3. Przewody elektroenergetyczne
  4. Przyłącza i złącza
  5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym
 3. Zasady organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
  1. Podział prac i formy wydawania poleceń
  2. Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy
  3. Zasady bezpiecznego wykonywania prac
  4. Sprzęt ochronny i narzędzia pracy
 4. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych
  1. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV
 5. BHP podczas obsługiwania osprzętu elektrycznego w warsztacie samochodowym
 6. Zasady bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych
  1. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
  2. Zabezpieczenia przed porażeniami
  3. Bezpieczeństwo czynne
  4. Doraźna pomoc w wypadku porażenia prądem elektrycznym
 7. Zagrożenia w pracach warsztatowych
 8. Bezpieczne używanie mierników wielkości elektrycznych
 9. Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym
 10. Ochrona indywidualna
 11. Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym

 

Uwaga: po szkoleniu konieczne jest złożenie egzaminu. Ustawowy koszt egzaminu to 210 zł.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Przedstawiciele Handlowi Elit Polska.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies