Szkolenia

Kalibracja kamer asystenta kierowcy w samochodach

 1. przy wymianie szyby czołowej
 2. przy wymianie czujników poziomu;
 3. przy pracach związanych z demontażem amortyzatorów i sprężyn oraz systemów aktywnego zawieszenia
 4. wszelkich pracach zmieniających położenie kamery.
 5. przy wymianie samej kamery.

 

Uwaga, jeżeli w samochodzie innej marki niż wymieniona wyżej, zastosowano innowacyjny system asystenta pasa ruchu, zadzwoń i zapytaj, czy specjalistyczne urządzenie jakim dysponujemy oraz posiadane procedury dostawcy systemu producentowi pojazdu umożliwiają kalibrację kamery w innym samochodzie.
 
Podczas szkolenia praktycznie zaprogramujemy kamerę asystenta pasa ruchu, nawet w samochodzie którym dojedziesz na szkolenie.
 
Szkolenie typowo praktyczne polegające na zaprogramowaniu systemu asystenta kierowcy - kalibracja kamery utrzymania pasa ruchu.
 
Prawidłowe zaprogramowanie systemu decyduje o bezpieczeństwie. Czynność tę powinien wykonać tylko przeszkolony personel. Konsekwencją braku posiadania i zachowania odpowiednich procedur, kwalifikacji i uprawnień pracowników serwisu może skutkować odpowiedzialnością prawną oraz roszczeniami klientów z tytułu usługi wykonanej niezgodnie ze sztuką. Zlekceważenie przepisów bezpieczeństwa może być, także przyczyną poważnych obrażeń.
 
Sterownik należy skalibrować przy następujących pracach:
 • wymiana szyby przedniej;
 • wymianie kamery;
 • wymiana czujników poziomu;
 • wymianie amortyzatorów i sprężyn;
 • wymianie elementów zawieszenia aktywnego np.: NIVOMAT, AIRMATIC
 • prace regulujące w podwoziu;
 • wszelkich pracach zmieniających położenie kamery.

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Przedstawiciele Handlowi Elit Polska.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies