Szkolenia

Zarządzanie serwisem samochodowym II: Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (I)

 1. System zarządzania jakością
  1. Kryteria dotyczące jakości
  2. Użyteczne środki pomocnicze
 2. Organizacja i planowanie
  1. Zasada Pareto
  2. Zasada Eisenhowera
 3. Zarządzanie czasem serwisowym
 4. Pieczęcie serwisowe z uwzględnieniem przepisów unijnych MVBER
 5. Przepisy prawa, a usługa serwisowa
 6. Zlecenie serwisowe w korelacji z odpowiedzialnością dopuszczenia pojazdu do ruchu
 7. Wzór zlecenia serwisowego
 8. Regulamin pracy serwisu
 9. Polityka jakości
 10. Przyjęcie klienta w serwisie
  1. Wywiad usterkowo-serwisowy
 11. Ankieta satysfakcji klienta
 12. Uwarunkowania prawne i wymogi rynku motoryzacyjnego
  1. Serwis niezależny - obsługa samochodów w okresie gwarancji
 13. Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia
 14. Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy umowy o dzieło
 15. Kiedy samochód może stanowić zabezpieczenie w poczet zapłaty za wykonaną usługę
 16. Części używane, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko naturalne
 17. Przykłady rzeczywistych opinii sądowych w sprawach o błędy serwisowe

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Przedstawiciele Handlowi Elit Polska.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies