Szkolenia

Zarządzanie serwisem samochodowym III. Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (II): gwarancja, rękojmia, niezgodnoś

Dotyczy:
Odpowiedzialności serwisu z tytułu:

 1. Gwarancji
 2. Rękojmi
 3. Niezgodności towaru z umową.

 

 1. Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej
  1. Warunki utrzymania rękojmi
  2. Zleceniodawca – wymogi ustawowe aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny
  3. Notatki służbowe
 2. Gwarancja
  1. Przepisy prawa w zakresie gwarancji
  2. Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanej przez serwis samochodowy
  3. Wyłączenie gwarancji
  4. Utrata gwarancji
 3. Regulamin pracy serwisu w przypadku wprowadzenia dokumentu w postaci druku gwarancji
  1. Przykład druku zlecenia gwarancyjnego. Konieczne zapisy.
 4. Rękojmia
  1. Rękojmia za wady fizyczne
  2. Rękojmia za wady prawne
  3. Przykładowe interpretacje sądowe
   1. WYŁĄCZENIE, OGRANICZENIE I ROZSZERZENIE RĘKOJMI
   2. ROSZCZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI
   3. TERMINY Z TYTUŁU RĘKOJMI
   4. PRAWA KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI (wady fizyczne)
    1. Rozpatrywanie roszczeń z tytułu rękojmi
 5. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
  1. Niezgodność towaru z umową - domniemanie
  2. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową
  3. Terminy na zgłoszenie przez konsumenta stwierdzonych niezgodności
  4. Roszczenia konsumenta
  5. Reguła 14 dni na odpowiedź
  6. Skutki nieudzielenia przez sprzedawcę odpowiedzi w terminie 14 dni
  7. Odpowiedź na żądanie naprawy lub wymiany towaru
  8. Realizacja uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową
  9. Okres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
  10. Przedawnienie roszczeń konsumenta
  11. Zakaz ograniczania i wyłączania uprawnień konsumenckich z tytułu niezgodności towaru z umową

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Przedstawiciele Handlowi Elit Polska.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies