Wydarzenia

Zmiana nazwy firmy

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujemy, że w związku ze zmianą właścicielską, spółka Autodistribution Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034198, NIP: 8722076258, REGON: 691530091 z dniem 17 listopada 2017 roku zmieniła nazwę na:
ELIT Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zmiana nazwy została już ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy spółki, natomiast bez zmian pozostają wszystkie pozostałe dane, w tym w szczególności adres siedziby, numery NIP, KRS oraz REGON. Zmiana nazwy naszej spółki nie wpływa również na warunki współpracy, zaś wszystkie obowiązujące umowy pozostają bez zmian.
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uwzględnienie nowej nazwy naszej spółki, tj. ELIT Polska sp. z o.o. na wszelkich dokumentach, w tym w szczególności na fakturach VAT i innych dokumentach księgowych.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies