Wydarzenia

W Polsce powstaje nowa sieć niezależnych warsztatów samochodowych Partner ELIT

Zmiany w strukturze właścicielskiej AD Polska mają szczególne znaczenie dla warsztatów działających pod szyldami AD Serwis i Auto Primo. Zastępuje je nowa, międzynarodowa sieć Partner ELIT.

 

Od 2002 roku spółka AD Polska sukcesywnie budowała sieć AD Serwis. W ubiegłym roku liczyła ona 160 warsztatów. Jednocześnie, od 2008 roku, rozwijana była sieć pod nazwą Auto Primo. Ta z kolei obejmowała 317 lokalizacji na terenie całego kraju.


„W grudniu ubiegłego roku oficjalnie nowym właścicielem AD Polska został LKQ Corporation - globalny lider w dystrybucji części motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia warsztatów. Umowa sprzedaży reguluje też kwestie dotyczące działalności AD Serwis i Auto Primo” – mówi Mirosław Drej, Manager ds. Klientów Kluczowych i Sieci Serwisowych, ELIT Polska - „Według ustaleń prawo do korzystania ze znaków towarowych Auto Distribution wygasło z końcem 2017 roku. Nie oznacza to jednak naszej rezygnacji z kontynuowania dotychczasowej współpracy, od strony formalnej po podpisaniu nowych umów będą one działać pod logo Partner ELIT”.

 

Jednak nie jest to kwestia wymiany szyldów na elewacji warsztatu. ELIT Polska, działająca w strukturach grupy Rhiag, wprowadza nową koncepcję serwisów samochodowych. W praktyce wymusza to dostosowanie obiektów, wyposażenia, jak i zakresu usług do wyznaczonych standardów.


„Warsztaty działające pod szyldem AD Serwis czy Auto Primo, to niezależne od nas podmioty gospodarcze, dlatego każdy właściciel podejmuje samodzielne decyzje czy chce przystąpić do sieci Partner ELIT. Jesteśmy też otwarci na nowe warsztaty, które chcą chcą współpracować z nami w tym zakresie” - dodaje Mirosław Drej z ELIT Polska - „Wszystkim proponujemy te same warunki i korzyści. Wśród nich warto wymienić możliwość skorzystania z szeregu praktycznych szkoleń, wsparcie za pośrednictwem infolinii technicznej czy dostęp do bazy wiedzy i szerokiego katalogu produktów”.

 

ELIT Polska zapewnia również korzyści z uczestnictwa w programie lojalnościowym „Klub ELIT”, atrakcyjne warunki zakupu urządzeń wyposażenia warsztatu, jak i  możliwość skorzystania z licznych promocji.


Wśród nowych produktów pojawiła się już nowa marka Starline, której portfolio liczy ponad 50 tysięcy pozycji podzielonych na 50 kategorii. W pierwszej kolejności ELIT Polska wprowadziła części z gamy elementów układu hamulcowego, hydrauliki pojazdowej i kilkanaście pozycji akumulatorów.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies