Wydarzenia

Klient w centrum uwagi

Klient w centrum uwagi

Pierwsza konferencja menedżerów LKQ Europe zakończona wielkim sukcesem

 

Opracowanie wspólnych strategii osiągnięcia sukcesu z myślą o klientach w obliczu zmian na niezależnym rynku części zamiennych było głównym celem konferencji, w której uczestniczyło 250 menedżerów najwyższego szczebla LKQ Europe – lidera europejskiego rynku części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów ciężarowych. Konferencja odbyła się w londyńskiej dzielnicy Wembley w dniach 1–2 lipca br.  

 

Przedstawiciele LKQ Europe tak komentują to niezwykle udane i inspirujące wydarzenie: „Zatrudniając ponad 27 000 pracowników w 21 krajach Europy, LKQ Europe regularnie obsługuje 700 000 klientów poprzez sieć 1100 oddziałów. W 2018 r. firma osiągnęła przychody w wysokości około 4,6 mld euro”.

LKQ Europe, jako spółka zależna LKQ Corporation z siedzibą w USA, jest wiodącym dystrybutorem części zamiennych na rynku motoryzacyjnym w Europie. LKQ Europe reprezentują renomowane grupy regionalne: Euro Car Parts, Sator Group, Rhiag Group, Elit, AutoKelly i STAHLGRUBER Group, a także specjalizująca się w recyklingu spółka Atracco. LKQ posiada również mniejszościowy udział w spółce Mekonomen ze Szwecji.

 

Mistrzostwo w zespole

 

Na pierwszą konferencję menedżerów LKQ Europe w Wembley zaproszono 250 dyrektorów najwyższego szczebla. Miejsce wydarzenia nie tylko przywołuje ducha pracy zespołowej i mistrzowskich zmagań. To właśnie w Wembley w roku 2011 rozpoczęła się europejska historia sukcesu LKQ.

 

Biorący udział w wydarzeniu goście honorowi – obecny Prezes Zarządu i Pierwszy Dyrektor Generalny korporacji LKQ Joe Holsten oraz Dyrektor Generalny Nick Zarcone dzielili się z uczestnikami swoimi cennymi uwagami. Sponsorami konferencji byli ważni partnerzy biznesowi LKQ Europe, m.in.: Schaeffler, Hella, Mahle, Vartaa.

 

Obecne trendy

 

Impulsem do organizacji konferencji była świadomość zmian zachodzących na rynku i potrzeba odpowiednio wcześniejszego przygotowania się na nie, w myśl Darwinowskiej zasady, że to nie najsilniejsze czy największe, ani nawet nie najinteligentniejsze gatunki wygrywają, ale te, które najlepiej potrafią stawiać czoła zmianom.

 

Uczestnicy konferencji dyskutowali nad najważniejszymi trendami i sposobami adaptacji do nich oraz możliwościami ich wykorzystania w ciągłym doskonaleniu oferty dla klientów LKQ. W opinii LKQ kluczowe zmiany obejmują: konsolidację rynku, strategie producentów pojazdów, pojawienie się nowych dystrybutorów skoncentrowanych na obecności w Internecie, rosnący niedobór wykwalifikowanych mechaników, przetwarzanie danych pojazdów i wpływ nowych technologii – od samochodów autonomicznych po pojazdy elektryczne.

 

Dyrektor Generalny LKQ Europe John Quinn podkreślił potrzebę konieczności zaakceptowania zmian: „Nie możemy zakładać, że nadchodzące lata będą takie same jak poprzednie, ponieważ obecnie zmiany zachodzą o wiele szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Trzeba zatem potrafić przewidzieć te zmiany i działać! W konieczności adaptacji do zachodzących zmian LKQ musi dostrzec dla siebie olbrzymią szansę dynamicznego kształtowania niezależnego rynku części zamiennych, z korzyścią dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy”.

 

Szansa, nie zagrożenie

 

Uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że kluczem do sukcesu jest stawianie na pierwszym miejscu dobra klientów. Powinno się to odbywać przez udzielanie klientom pomocy w zrozumieniu zmieniającego się środowiska i strategicznym poruszaniu się po nieustannie ewoluującym rynku.

 

Arnd Franz, Dyrektor Operacyjny LKQ Europe, apelował do uczestników konferencji: „Musimy zaoferować naszym klientom – warsztatom mechanicznym – wszystko, czego potrzebują do sukcesu w biznesie – serwis, wsparcie, sprzęt i szkolenia w zakresie zagadnień wynikających ze zmian technologii. Musimy rozwijać LKQ, aby móc zapewnić naszym klientom rozwiązania, które pozwolą im być konkurencyjnymi. Powinniśmy wspierać ich w sieciach logistycznych, które zapewnią im elastyczność i szybkość działania dla ich klientów. Musimy dostarczyć im rozwiązania, na których będą mogli polegać ich klienci końcowi”.

 

Przede wszystkim ludzie

 

Gość honorowy konferencji Nic Zarcone, Dyrektor Generalny LKQ Corporation, zwrócił uwagę uczestników na fakt, że troska o pracowników będzie w przyszłości sprawą równie ważną jak potrzeby klientów. „Musimy przyciągnąć tych najbardziej utalentowanych, którzy podzielają nasze wartości. Powinniśmy też wesprzeć pracowników w przyjęciu nadchodzących zmian, jednocześnie nigdy nie tracąc z oczu klientów, którzy zawsze powinni pozostać w centrum uwagi”.

 

Joe Holsten, współzałożyciel i Prezes Zarządu LKQ Corporation, skorzystał z okazji, żeby podkreślić ważną rolę zaufania w relacjach. Jego słowa nabierają szczególnej wagi w kontekście obecności w LKQ najlepszych firm w sektorze, z których każda wnosi własną kulturę, po to, żeby wspólnie przenieść LKQ Europe na wyższy poziom – ‘One LKQ’ – ‘LKQ Razem’: „Zaufanie jest kluczem do bycia liderem w biznesie – zaufanie do siebie, dostawców, zarządzających najwyższego szczebla i zaufanie naszych klientów do nas. I właśnie to zaufanie musimy zdobywać każdego dnia”.

“LKQ ma dziś olbrzymią szansę...

“Musimy zaoferować naszym...

“Musimy przyciągnąć tych...

“Zaufanie jest kluczem do...

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies