Kodeks Etyki LKQ

 

Kilka słów o Kodeksie LKQ

 

Jesteśmy spółką działającą w wielu różnych krajach, w których obowiązują różne przepisy, normy kultury, wartości i tradycje. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie na rzecz prawości, etycznego postępowania i uczciwości jest cennym atutem. Dzięki temu zyskujemy zaufanie klientów, dostawców, pracowników, udziałowców i społeczności, w których działamy.
 

Postępowanie zgodnie z Kodeksem. Kodeks stanowi wyraz naszych wspólnych wartości i sposobu prowadzenia działalności na całym świecie. Dotyczy on wszystkich osób w naszej spółce, na każdym szczeblu, w tym pracowników, przełożonych, członków zarządu i spółek zależnych, które kontrolujemy.

 

Korzyści dzięki uczciwości. Spółka LKQ chce odnosić korzyści dzięki uczciwości, co oznacza podejmowanie decyzji zgodnych zarówno z Kodeksem, jak i przepisami prawa. Kodeks stanowi przewodnik pozwalający odnosić sukcesy dzięki uczciwości i zawiera podsumowanie naszych podstawowych zasad. Pracownicy mogą odwiedzać witrynę LKQ Compliance w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obowiązujących zasad i dostępnych materiałów.
 

Kodeks a przepisy prawa. Ponieważ jesteśmy globalną spółką, w niektórych przypadkach prawo miejscowe może różnić się od postanowień Kodeksu. Jeżeli lokalne przepisy prawa są mniej rygorystyczne niż Kodeks, należy przestrzegać Kodeksu, nawet jeżeli inne postępowanie byłoby zgodne z obowiązującym prawem lub przyjętą lokalną praktyką. Z drugiej strony, jeżeli lokalne przepisy prawa są bardziej rygorystyczne niż Kodeks, należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa. W przypadku poczucia, że Kodeks jest sprzeczny z prawem miejscowym, należy się skontaktować z Działem Prawnym, aby uzyskać wskazówki.

 

Kodeks dostępny jest pod adresem: https://lkqcorp.com/codeofethics/

 

 

 

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-564 Kraków, Al. Pokoju 18c | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies